Aktivism

Aktivism är något som människor ägnar sig åt för att få till stånd en förändring i ett skeende eller en kultur. Oftast handlar det om att dessa individer är övertygade om att samhället kommer bli bättre eller mer moraliskt om förändringen sker.

Politiken har stor påverkan på aktivism

Det är politiker som stiftar lagar och utfärdar förordningar. Det är dessa regelverk som företag och organisationer har att förhålla sig till. Därför kan man på sätt och vis säga att politikerna är moralens väktare eftersom de indirekt meddelar vad som är tillåtet inom lagens ramar eller inte. Sverige har historiskt sett varit förskonat från upplopp mot riksdagshuset, men under Göteborgskravallerna, där ett EU-toppmöte pågick under juni 2001, samlades massvis med organisationer och våld förekom. Skeendena påverkades också av att USA:s dåvarande president George W. Bush var närvarande i staden under mötena.

Almedalsveckan

Den så kallade Almedalsveckan är ett årligt återkommande evenemang som pågår i Almedalen på Gotland under somrarna. Här samlas flera av Sveriges riksdagspolitiker för att tala om aktuella skeenden. Det är även tradition att samtliga partiledare (inklusive statsministern) anordnar sommartal där de pratar om sina partiers visioner och hur de vill lösa samhällets problem. Under veckan anordnas en rad olika andra evenemang på Gotland, inklusive evenemang där aktivister demonstrerar.

Vilka olika typer av aktivister finns det?

Egentligen skulle man kunna säga att alla människor är eller kan bli aktivister, eftersom alla vill att något ska förändras. De som däremot demonstrerar om det och ibland gör olagliga saker för att nå sina mål kallas för aktivister. Greta Thunberg är en miljöaktivist som bortsåg från sin skolplikt och istället propagerade för att politiker skulle rädda miljön. Det finns också djurrättsaktivister som vill att människan ska sluta äta kött, bära pälsplagg eller dricka mjölk. Ytterligare en vanlig typ av aktivist är de som vill tillåta piratkopiering av upphovsrättsskyddat material på internet.