Sajt om en rad viktiga företeelser

Välkommen till fredrikwesterlund.se, vår förhoppning är att du dels ska glädjas av läsningen på sidan och dels lära dig något du kanske inte visste. Vår hemsida kommer troligen att erbjuda något för alla att läsa.

Samhället

Du, precis som skribenterna här, är en del av samhället. Vi kanske inte bor i samma ort men samhället kan grovt delas in i fyra stycken olika nivåer.

a) Minisamhället. Det är det samhälle som du och eventuella andra i just ditt hushåll lever i. Ni gör förmodligen saker tillsammans och beslutar om saker som påverkar er och andra.

b) Lokalsamhället. Lokalsamhället är det samhälle som utgörs av ditt och andra hushåll i en by eller i en stad. I lokalsamhället är det valda kommunpolitiker som bestämmer om skatter och somliga regler. Anledningen till att man har kommunpolitiker är för att göra lokalsamhället mer demokratiskt.

c) Landsting och riksdag samt regering. Dessa sammanslutningar av politiker styr landet Sverige, alltså det land som du förmodligen bor i eller har bott i. Allt som de här sammanslutningarna beslutar om påverkar Sverige och så även det lokalsamhälle du bor i. Därför ser många människor riksdagsvalet som det viktigaste valet eftersom det påverkar vår samtid och framtid.

d) Europaparlamentet. Sverige är sedan 1995 medlemsland i Europeiska Unionen (EU), vilket innebär att svenska medborgare över 18 år får rösta i valet till Europaparlamentet.

En rad olika intressanta ämnesområden

  • Bloggar. Vi förklarar vad en blogg är, vem som skriver en blogg och varför.
  • Livsstil. Hur vi lever våra liv.
  • Aktivism. Människor engagerar sig för olika saker och aktivism är därför ett stort begrepp som dock kan benas ut i huvudsakliga områden.
  • Baseball. Vad vore livet utan sporter och idrott? Det skulle förmodligen vara ganska tråkigt och baseball är en sport som det händer mycket i. Stort i såväl USA som Asien och återkommer som OS-sport i OS 2020.