Samhälle

Ett samhälle är något som människan bor och verkar i. Samhällen kan se olika ut på olika platser, om du jämför en storstad med en liten by så kan du snabbt inse skillnaden. Vad vi kan göra och inte göra beror på hur staden är utformad, vilka myndigheter som finns där och hur den polisiära närvaron ser ut.

Studier om samhället

Samhällsforskning är ett område som är brett och komplext. Här ryms delområden som etnografi, demografi, statsvetenskap, nationalekonomi, terrorism, krig, historia och så vidare. Samhällsvetenskap är ett skolämne som läses separat i årskurserna 7 till 9. I gymnasiet läses det också som separata skolämnen, dessutom kan man välja att läsa på samhällsvetenskapsprogrammet som erbjuder samtliga samhällsvetenskapliga kurser.

Många tycker att det är spännande med samhällsvetenskap eftersom det ger en större inblick i vad som påverkar världen. Det går inte att förklara allt med naturvetenskap, råder det ofta konsensus om i många samhällsvetenskapliga kretsar.

Vad är ett samhälle?

I inledningen stod det att samhället är en plats där människor bor och verkar i. Egentligen skulle man kunna säga att en isolerad människa i en stuga i skogen också bor i ett samhälle, nämligen sitt egna minisamhälle. Ett samhälle är helt enkelt beroende av att en människa bor där och att vederbörande gör något. För att vi ska bli framgångsrika krävs dock kollektiv. En person kan inte operera sig själv på ryggen eller reproducera sig med sig själv. Det krävs andra människor för att man själva ska få vård, kunna få barn och uppnå olika saker.

En person som avstått från social samvaro benämns för en eremit. Sådana som frivilligt avsäger sig från sexuellt umgänge utövar celibat. Samhällen kan se olika ut och om man jämför New York med Katrineholm så ser man skillnad bara genom att kolla på skillnaden mellan byggnaderna.